A7/A8 Amsterdam-Hoorn

Veel gestelde vragen

 

 

 

 

Op de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn is het te druk waardoor er dagelijks files staan. We verwachten dat de drukte op de weg blijft toenemen, bijvoorbeeld door een stijging van het woon-werk verkeer. 

Op 19 december 2019 werd door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat de "structuurvisie van de corridor Amsterdam-Hoorn" vastgesteld. Hierin staan maatregelen om de bereikbaarheid in het gebied tussen Amsterdam en Hoorn te verbeteren. Het voorkeursalternatief (de beste maatregelen) gaan we onderzoeken.

In de structuurvisie gaat het om een totaalpakket aan maatregelen voor de bereikbaarheid van het gehele gebied, dus: de A7/A8, het onderliggende wegennet, spoorinfrastructuur en spoorbenutting, werkgeversaanpak, fiets en regionale inpassingsmaatregelen. Dit is ook vastgelegd in een bestuurlijke overeenkomst met de minister, de betrokken gemeenten, de provincie, de waterschappen, de vervoerregio en ProRail.

• Het openstellen van de reserverijstroken in de Coentunnel;
• Het verbreden van de A8 naar 2x5 rijstroken tussen knooppunt Coenplein en knooppunt Zaandam;
• Het aanpassen van knooppunt Zaandam;
• Het vervangen van de spitsstrook door een volwaardige derde rijstrook tussen knooppunt Zaandam en aansluiting A7 naar Purmerend-Zuid en vice versa;
• Het verbreden van de A7 naar 2x3 rijstroken tussen aansluiting 4 Purmerend-Zuid en aansluiting 6 Purmerend-Noord;
• Het aanleggen van spitsstroken A7 tussen Hoorn-Noord en Avenhorn.

Rijkswaterstaat en ingenieursbureau Witteveen+Bos  werken samen de maatregelen uit voor de A7/A8 tussen Amsterdam en Hoorn. Er wordt veel onderzoek gedaan en de resultaten worden beschreven in een ontwerptracébesluit (OTB); kort gezegd een plan van aanpak.

Bij een milieueffectrapportage onderzoeken we de milieugevolgen van geplande wegaanpassingen. We kijken bijvoorbeeld naar leefomgeving, geluid, luchtkwaliteit, natuur, doorstroming en verkeersveiligheid. Hier staan ook de maatregelen in om de negatieve gevolgen te beperken of te voorkomen. Bij de totstandkoming van het OTB wordt de omgeving betrokken. Als het af is, volgen we een wettelijke procedure waarbij mensen aan- of opmerkingen kunnen indienen. De informatie die dit oplevert verwerken we vervolgens in het definitieve plan: het tracébesluit (TB). Ook staat in het TB de exacte ligging van de verbrede A7 en A8 en hoe we ervoor zorgen dat deze straks past in het landschap en de omgeving.

Voor vragen belt u met het landelijke informatienummer van Rijkswaterstaat 0800-8002. De Landelijke Informatielijn is bereikbaar tussen 07.00 en 22.00 uur (maandag t/m vrijdag) en in het weekend en op feestdagen tussen 10.00 en 18.30 uur. U kunt ook e-mail sturen naar: 08008002@rws.nl.

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.