Minister IenW geeft Nota van Antwoord op zienswijzen vrij

17-06-2021
2529 keer bekeken

Op deze pagina leest u het laatste nieuws rondom de verbeteringen van Rijkswaterstaat aan een betere bereikbaarheid van het gebied tussen Amsterdam en Hoorn. 

Als eerste op de hoogte?

Ontvang de nieuwsbrief door u aan te melden via onderstaande button. 

Aanmelden ›

 

Op 17 juni 2021 is de Nota van Antwoord op ingediende zienswijzen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 gepubliceerd.

In de nota staat de reactie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op alle ingediende zienswijzen en hoe uw zienswijze wordt meegenomen in het vervolg van het traject. U kunt de Nota van Antwoord bekijken op onze website of via de website van Platform Participatie

Van vrijdag 30 oktober 2020 tot en met donderdag 10 december 2020 bestond de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op het voornemen een milieueffectrapport op te stellen voor het project A7/A8 Amsterdam-Hoorn. Hiervoor was een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld.

Iedereen die een zienswijze heeft ingediend, is door het ministerie persoonlijk op de hoogte gebracht van de publicatie.

Wat is een Notitie Reikwijdte ook al weer?

De Notitie Reikwijdte en Detailniveau geeft aan welke onderwerpen en alternatieven (reikwijdte) onderzocht moeten worden en hoe diepgaand het onderzoek moet zijn, welke methode gebruikt wordt en waarop het wordt beoordeeld. Daarmee vormt de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijk kader voor het milieuonderzoek. De resultaten van deze onderzoeken worden opgenomen in een milieueffectrapport, ook wel projectMER genoemd.

Wat is een milieueffectrapport?

Het milieueffectrapport zorgt ervoor dat het milieubelang bijvoorbeeld natuur, bodem, water, landschap en cultuurhistorie, volwaardig kan worden meegewogen bij de vaststelling van een (ontwerp)tracébesluit.

Inhoud Nota van Antwoord

In de zienswijzen is een aantal thema’s naar voren gekomen die meerdere keren zijn ingebracht. In Hoofdstuk 2 van de nota worden deze thema’s behandeld. Het gaat onder meer over alternatieven voor de verbreding van de A7/A8, de effecten van COVID-19 op het verkeer, het geluidsonderzoek, luchtkwaliteit, gezondheid, het UNESCO werelderfgoed en de snelheidsverlaging bij Purmerend.

En hoe nu verder?

In 2022 en 2023 worden het een milieueffectrapport en het Ontwerp Tracébesluit (OTB) opgesteld. Deze worden ter vaststelling aangeboden aan de minister van Infrastructuur en Waterstaat en na vaststelling ter inzage gelegd. U kunt ook hierop een zienswijze indienen. Het maakt daarvoor niet uit of iemand eerder al wel of geen zienswijze heeft ingediend. Wanneer u een zienswijze heeft ingediend op het voornemen een milieueffectrapport te starten, wordt u tijdig geïnformeerd over het zienswijzeproces rondom het Ontwerp Tracébesluit (OTB). Daarna volgt opnieuw een Nota van Antwoord en wordt het Tracébesluit vastgesteld door de minister van Infrastructuur en Waterstaat. Hiertegen kan vervolgens beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Tijdens de planuitwerking gaan we (online) participatiebijeenkomsten organiseren waarin we uw mening vragen over onder andere inpassing. We houden u hiervan op de hoogte via de website en de nieuwsbrief. 

 

 

Afbeeldingen

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.